Rökavvänjning behöver inte vara en plåga med smarta stoppa röka råd

Otaliga har försökt att sluta röka och samtliga som testat känner till hur besvärligt det är! Ehuru det enbart är dom som själva försökt att sluta som känner till hur det känns finns det självfallet förståsigpåare som kan förtälja hur man ska göra. {Med fundering på det här så kan det vara klokt att erhålla sluta röka tips av folk som själva har slutat.|Därför är sluta röka tips från alla som en gång själva har slutat ovärderliga. Många som lyckats med sin rökavvänjning har skrivit om det och tipsar både online och i böcker om hur man ska göra.

Genomgående så sägs det att rökavvänjning bara går om man bestämt sig.

el

Alla skribenter är rörande överens om att utan ett riktigt beslut om att lägga av så hjälper inga sluta röka tips. Det är hundra procent som gäller! Släpper man inte tobaksrökningen så har det ingen betydelse om man skulle tycka om att gå över till ELCIGG. Det första tipset är alltså att finna ett sätt att verkligen bestämma sig för att det är slut med ovanan.

Avsluta på egen hand eller med expertens sluta röka förslag

Ingen tycker att det är märkligt med att ta emot experthjälp idag. Man kan ha en personlig tränare så varför inte ha en sluta röka coach? Sluta röka tips som är bra och är till stor nytta finna på exempelvis vårdguiden eller flashback. Men eftersom de inte kan ge annat än tillfälliga lösningar hjälper det nog inte när suget är som störst. Det kan vara enklare med personlig hjälp.

Med tekniska hjälpmedel som en sluta röka app så kanske man klarar det själv men det finns något mycket kraftfullt i att en annan människa är medveten om hur det går och bryr sig om detta. Att berätta för någon kan vara en sporre, pricis som med viktnedgång, och vara en orsak till att inte sluta med slutandet.

Sluta röka genom att röka elcigg

Man kan, om man vill, fortsätta ha en cigarett mellan fingrarna, känna den i handen och uppleva rökpauser med ecigaretter. Själva rörelsen och upplevelsen kan göras ofarlig med hjälp av just ecigg, vilket är ett bra sluta röka tips. De tobaksmotståndare som förut vägrat kan sällskapa på rökpauserna om man röker ecigaretter eftersom den inte kan irritera någon med sin ånga.

Elcigg är dock ej så bra kontra sluta röka biverkningar då de är utan nikotin så man får varva med tuggummi alternativt en form av läkemedel som mildrar abstinensen. En bra ide är att läsa om hur mycket bättre kroppen mår av att ha slutat eftersom det kan sporra en över de värsta topparna av abstinens!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*